e-Books

Hier treft u nuttige artikelen, gidsen, handleidingen en meer waarmee u o.a. voordeel in de zin van tijdswinst kunt behalen omdat informatie u bondig wordt aangereikt. Via de wegwinkel kunt u deze producten aanschaffen.

E-books

1. Starten als zelfstandige in Spanje, E-artikel, 5 pagina’s, €9,99

Enige aandachtspunten op het gebied van registratie, sociale zekerheid en belastingen waar je op voorhand al rekening mee kunt houden bij de afweging om te starten als zelfstandige in Spanje.

1. Inleiding

Hoe aantrekkelijk lijkt het niet om als buitenlander in Spanje je eigen business op te zetten? Met je ‘eigen bedrijf’ bedoel ik het starten als zzp’er of freelancer, als zzp’er deelnemen aan een maatschap of een BV met een beperkte aansprakelijkheid opzetten met één aandeelhouder/bestuurder.

Het Spaanse belastingklimaat voor bedrijven en het stelsel van de sociale zekerheid is anders dan die van Nederland. Met de procedures en concrete bedragen voor verplichte afdrachten kun je een globaal beeld vormen om een bedrijf in Spanje te starten en hoe je je verdienmodel kunt gaan inrichten.

 

Buy Now Button

 

2. De aankoopprocedure van onroerend goed in Spanje, E-artikel 5 pagina’s, €9,99

Het Spaanse aankoop-verkoopproces van onroerend goed1 – compraventa inmuebles – verschilt van de Nederlandse procedure. Materieel zijn er ook verschillen, zo zijn vorderingen gerelateerd aan het onroerend goed niet persoonsgebonden in Spanje maar zaaksgebonden. Dit houdt in dat openstaande vorderingen rusten op het onroerende goed.

In dit artikel worden juridische en praktische aandachtspunten van het Spaanse aankoopproces bij onroerend goed beschreven. Belangrijke aandachtspunten (1) bij het kopen van onroerend goed worden belicht, de rolverdeling tussen advocaat en notaris (2) wordt benoemd, de betrokken instanties bij het proces (3) worden vermeld en de belangrijke documenten (4) binnen de procedure worden benoemd en toegelicht.

Buy Now Button

 

3. Reader Contractmanagement, 29 pagina’s, € 15,00

Tips&Tricks contractmanagement

Als opdrachtgever hoopt u de beste partij voor een opdracht te selecteren. U hoopt een partij in huis te halen met wie u een vruchtbare samenwerking tegemoet gaat. In de praktijk kan dit echter nogal eens tegenvallen.

U als opdrachtgever kan in een situatie terecht komen waarbij een contractant ondermaats presteert. Wat ook wel eens wil voorkomen en uitermate vervelend is, is de situatie waarin een opdrachtgever noodgedwongen een contractsperiode ‘uitzit’ met een contractant. U zit dan werkelijk met de handen in het haar.

Dat geldt ook in een situatie waarbij een leverancier bij reclamaties van uw kant, toch iedere keer een weerwoord heeft. De contractant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor zijn handelen of het nalaten daarvan en weet iedere keer uw beklag af te wimpelen.

Nog een andere frustrerende omstandigheid is die waarin een leverancier door de gehanteerde beoordelingsmethodiek in het contract een voldoende blijft scoren. Hoewel u écht niet tevreden bent over zijn dienstverlening en leveringen en u bovendien ook nog eens beschikt over bewijzen op basis waarvan u terecht ontevreden mag zijn, behaalt de leverancier toch deze voldoende score.

Zeer frusterend wanneer u in situaties zoals hierboven genoemd terecht komt of wanneer u in bovengenoemde situaties heeft gezeten, nietwaar?

Wat kunt u hier nu aan doen om niet in een positie te (blijven) zitten waarin u overgeleverd bent aan een contractpartij? Hoe kunt u regie verkrijgen op de uitvoering van uw contract?

Contractmanagement is een oplossing. Contractmanagement in combinatie met het juridisch ‘handig’ opstellen van contracten én aanbestedingsdocumenten (indien dat aan de orde is), kunnen u in staat stellen regie over uw contract te verkrijgen. Met juridisch ‘handig’ bedoel ik in het contract contractbedingen opnemen waarmee u daadwerkelijke invloed kunt uitoefenen op een contractant. Bij schending van afspraken ‘voelt’ en ‘merkt’ een contractant dit op een zodanige manier dat dit hem ‘raakt’ of ‘aanspoort tot’ het uitvoeren van zijn contractuele verplichtingen.

In deze reader beperk ik mij tot contractmanagement in enge zin[1] dat wil zeggen contractmanagement gericht op één contract met het doel regie op dit contract te verkrijgen.

Contractmanagement kan in principe op ieder type contract worden uitgevoerd, zoals dienstverleningsovereenkomsten, leveringsovereenkomsten, aanneemovereenkomst(en), traditionele bouwcontracten en geïntegreerde bouwcontracten. Ieder contract is maatwerk en valt te bezien in zijn specifieke branche. De aard van de overeenkomst, de complexiteit van de overeenkomst en de specifieke condities en nadere condities variëren.

Doel reader

Deze reader beschrijft een structuur (opbouw) om contractmanagement uit te voeren om als opdrachtgever grip op de uitvoering van een contract te verkrijgen.

 

Buy Now Button

Voor vragen stuur mij een bericht of bel 684 216 398