Wat is contractmanagement (in enge zin)?

Contractmanagement is te omschrijven als het toezien op de naleving van de uitvoering van afspraken in een contract door:

Blijvend, doorlopend en kordaat op te treden bij schending van afspraken in het contract én daarvan dossier te vormen.

Het optreden heeft plaats binnen een korte tijdsspanne na constatering van een geschonden afspraak. Daarbij wordt gehandeld vanuit goed opdrachtgeverschap.

Het optreden dient proportioneel en redelijk te zijn, met andere woorden het optreden dient in balans te zijn met de feiten en omstandigheden van de schending van de afspraak die heeft plaatsgevonden.

Interesse in tips & tricks over contractmanagement ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s