“Ja” bij inschrijving en “nee” in de uitvoering?

Het gedrag van een opdrachtgever op het gebied van contractmanagement, kan het gedrag van inschrijvers in relatie tot hun aanbieding bij aanbestedingen beïnvloeden.

De markt weet hoe een opdrachtgever acteert, bijvoorbeeld in de uitvoering van projecten. Een gegadigde kan dan ook zijn inschrijving afstemmen op het gedrag van een opdrachtgever. Als de markt weet dat zij met een opdrachtgever te maken heeft die geen contractmanagement uitvoert, kan dat doorwerken in de uitvoering van een contract. Met contractmanagement bedoel ik het niet of het niet consequent toezien op de uitvoering van afspraken in het contract – en het niet kordaat optreden wanneer dat nodig is. Als de markt weet dat een opdrachtgever in de uitvoering niet scherp optreedt tegen malversaties, dan is het makkelijk om een mooie inschrijving aan te bieden. Dus het is makkelijk “ja’ te zeggen op papier om de opdracht binnen te halen en daarna minder te gaan presteren, d.w.z. “nee” in de uitvoering.

Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat bekend is welke ruimte er bestaat bij een opdrachtgever om af te wijken van afspraken. Een contractant kan daarvan gebruik maken. Afspraken worden min of meer nagekomen, maar niet helemaal.

Wat dit in de hand kan werken is de situatie dat een boete niet voldoende prikkelt om een afspraak na te komen. Een andere reden is een evaluatiemethodiek die ontbreekt. Of er wordt een methodiek gehanteerd die teveel ruimte biedt aan een contractant om zonder merkbare consequenties ondermaats te blijven presteren.

Als bekend is dat er contractmanagement wordt uitgevoerd dan zou dat zo maar eens kunnen doorwerken op het inschrijfgedrag van gegadigden. Immers inschrijvers weten dat ze aan de inschrijving gehouden worden. Bovendien weten zij dat er consequenties volgen als er ondermaats wordt gepresteerd en deze consequenties zetten voldoende aan om afspraken na te komen.

Contractmanagement heeft zo zijn waarde.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s