Dat was niet de afspraak!

Niet nakoming oftewel wanprestatie?

Als partijen de overeengekomen plichten in het contract niet nakomen, is er sprake van een tekortkoming ofwel niet-nakomen of wanprestatie. Onder tekortkomingen vallen zowel het in zijn geheel niet, als het niet tijdig of niet behoorlijk presteren.

Een klant wil niet betalen? Gaan de prestaties zoals u heeft afgesproken? Wordt er geleverd conform kwaliteitsniveau? Een onjuiste of gebrekkige levering ontvangen?

Verzuimregeling en ingebrekestellingen toepassen? Indien u niet tijdig protesteert of niet op de juiste wijze kunnen uw rechtsmiddelen teniet gaan. Het is daarom zaak u hier zorgvuldig mee om te gaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s